Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Fap Fap Fap là gì?

Vì nghĩa của từ này mang tính chất nhạy cảm, nên khi có ai đó chưa hiểu về từ này đều bị đưa đến những câu trả lời mang tính chất đùa vui. Tuy nhiên Fap Fap Fap có nghĩa thực là tiếng lóng dùng để ám chỉ hành động thủ dâm.

Một số bức ảnh chế vui với nội dung giải thích nghĩa của từ Fap:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét