Saturday, March 29, 2014

UID Facebook là gì?

UID (User ID) là mã người dùng trên Facebook. Mỗi người dùng của Facebook có 1 số ID khác nhau, đây cũng là đường dẫn ban đầu của mỗi người. Có thể hiểu UID của Facebook như là số chứng minh thư của mỗi chúng ta trong đời sống thực vậy.

VD: Địa chỉ: facebook.com/1784513392 là đường dẫn tới Facebook của Trung Đức, thì UID chính là: 178451339. Khi người dùng xác thực với Facebook bằng điện thoại di động, facebook sẽ cấp một đường dẫn với tên dễ nhớ hơn, ví dụ: Facebook.com/trungduc


Bạn muốn xem UID của mình trên Facebook là gì? bấm vào đường dẫn sau và nhập địa chỉ facebook của bạn vào: developers.facebook.com/tools/explorer  sẽ biết được id của bạn

UID Facebook là gì?


Tại sao lại cần UID?
UID được ứng dụng nhiều trong quảng cáo, marketing. Hiện nay, những người làm marketing có thể tìm những tệp dữ liệu khách hàng (tệp UID) từ Facebook, từ đó chỉ cho quảng cáo hiển thị với tệp dữ liệu khách hàng này và hiệu quả quảng cáo sẽ tăng cao rõ rệt.  Vì lúc đó quảng cáo nhắm đúng đến đối tượng mục tiêu, giúp giảm chi phí, tỷ lệ chuyển đổi (mua hàng) cao….


No comments:

Post a Comment