Tuesday, February 18, 2014

Trong quản lý hàng hóa, SKU là gì? QTY là gì?

Trong quản lý hàng hóa đây là hai kí hiệu khá thông dụng:

1. Qty là gì? Đây là chữ viết tắt của quantity có nghĩa là số lượng
2. SKU là gì? Đây là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại hàng hóa giống nhau về hình dạng, chức năng. Hay hiểu nghĩa phổ thông là MÃ HÀNG HÓA
Phần mềm quản lý hàng hóa

1 comment: