Saturday, July 6, 2013

FA là gì?

FA là chữ viết tắt của Forever Alone, có ý chỉ những người hiện giờ vẫn đang cô đơn, chưa có người yêu
FA là gì?

No comments:

Post a Comment